DH Galánka z Klobouk u Brna vznikla postupně přirozeným vývojem z bývalých členů dětského dechového orchestru, který ve městě Klobouky u Brna pomáhal panu Zdeňku Hanzlíčkovi zakládat a později dlouhou dobu vedl nestor výchovy mladých muzikantů na Hanáckém Slovácku pan Metoděj Hanák z Brumovic. Byl to právě pan Zdeněk Hanzlíček, kloboucký muzikant – hráč na křídlovku, který se zasloužil největší měrou o jeho vznik.

Historie dětského dechového orchestru sahá až do první poloviny 80-tých let uplynulého století. „Děda“ Hanák jak se mu i u nás později začalo říkat – tehdy již 80-ti letý, se tak postavil před novou výzvu a stal se také zárukou, že se z těch malých kluků podaří vychovat muzikanty, neboť jen pár let před tím vypustil do muzikantského světa již druhou mladou kapelu na jejímž vzniku se od začátku podílel. Dětský dechový orchestr v Kloboukách se tak stal jeho třetím a posledním v pořadí který postupně přivedl k životu.

Za dobu své existence – po krušných začátcích na prvních zkouškách prošlo jeho rukama několik desítek dětí, hrálo se v blízkém i vzdálenějším okolí, později přibyly zájezdy po městech moravských a českých. Později také pro velký zájem rodičů proběhl druhý velký nábor dětí, jejichž vedení již postupně zcela převzal pan Zdeněk Hanzlíček, ale za kterými děda Hanák přes svůj pokročilý věk do Klobouk dojížděl jak jen to bylo možné až do začátku 90-tých let.

Na jejich práci pak navázala místní ZUŠ při které dětský (mládežnický) dechový orchestr funguje doposud a ještě nedávno před generační obměnou mladých hudebníků se umisťoval na předních místech v krajských soutěžích ZUŠ.
DH Galánka se postupem času vykrystalizovala do dnešní podoby spojené s
muzikantským i lidským vývojem jednotlivých členů. Sešli jsme se poprvé takto spolu již dříve aby se naše cesty na čas rozdělily a opět se spojily na začátku nového tisíciletí, obohaceni o nové zkušenosti a nově příchozí členy. Soubor čerpá svůj repertoár od autorů z celého blízkého slováckého regionu - od pavlovských kopců až k moravsko-slovenskému pomezí, účinkuje na kulturních, společenských a regionálních akcích v blízkém i vzdálenějším okolí.

 

 

© 2011 Dechová hudba Galánka